Navigation Bar
Home Projects Simulaatiot (Simulations) My paintings Sekalaista

Sekalaista

Excelin Visual Basic moduli: VakioModuli.bas

Modulin funktio vakioVoitot() laskee annetussa systeemissä: Argumentteina annetaan 13 kohteen systeemirivi sekä oikea rivi, joiden tulee olla tekstimoodissa ja sarakkeina. Vaihtoehdot muodossa "1x2", "1x", "12" tai "x2"
Tulokset palautetaan sarakkeena, joten palautus vaatii 6x1-solualueen aktivoimista, kaavan syöttö ja hyväksyntä Shift+Ctrl+Enter

Lineaaristren yhtälöryhmien ratkaisumenetelmät:

Cramerin sääntö, Käänteismatriisin käyttö, Gaussin eliminointi

PNS eli Pienimmän neliösumman menetelmä (Least Squares Method) mm. Yhtälöryhmän paras ratkaisu, Funktiomallien regressiosovitus


Tietorakenteet ja Algoritmit luentomonistePikalajittelualgoritmin (Quick Sort) kompleksisuudesta


Täydellinen n-ääripuu C/C++ taulukossa, konstruointi ja liikkuminen puussa


Tietokonearitmetikkaa

Lukujärjestelmien muunnokset, tietokoneen kokonaisluku- ja liukulukuesitykset

Geogebrasovelluksia sivustolla https://www.geogebra.org/u/karipeisa mm:

Miten purjevene luovii tuulen voimalla vastatuuleen

Miten rekan eri renkaiden kääntösäteet muuttuvat riippuen paikasta rungossa sekä rungon pituudesta ja leveydestä

Mitä havaitsemme, riippuu mielikuvituksesta tai myös havaintopisteiden lukumäärästä

RCL piiri virtuaalisessa oskilloskoopissa


Piin Historiaa